ردیف عنوان دوره آموزش مجازی ساعت شهریه دوره
1 دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی 50

156400

تومان
2 دوره آموزشی مناسک حج 40

151300

تومان
3 دوره آموزشی تایپ حرفه ای 50

160000

تومان
4 مشاور تحصیلی و اخذ بورس تحصیلی 60

151300

تومان
5 دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی 60

177500

تومان
6 دوره آموزشی پرورش جوجه گوشتی 40

151300

تومان
7 دوره آموزشی سیستم روشنایی و ضد سرقت خودرو 55

170500

تومان
8 دوره آموزش کارشناس برق و الکترونیک خودرو 55

212500

تومان
9 دوره آموزشی ارگونومی 35

168300

تومان
10 دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی 50

156400

تومان
11 دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی 50

180500

تومان
12 دوره آموزشی برگزاری و مدیریت نمایشگاه (EMD) 45

200000

تومان
13 دوره آموزشی حسابداری مدیریت 35

150500

تومان
14 دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریت 40

155500

تومان
15 دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی 45

155500

تومان
16 دوره آموزشی مدیریت بودجه 50

155500

تومان
17 دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کننده 45

155500

تومان
18 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی 55

165500

تومان
19 دوره آموزشی مدیریت سازمانهای پیچیده 50

165500

تومان
20 دوره آموزشی روابط بین الملل 50

165500

تومان
21 دوره آموزشی روابط صنعتی 50

165500

تومان
22 دوره آموزشی تفکر سیستمی 40

283000

تومان
23 دوره آموزشی تایپ حرفه ای 50

160000

تومان
24 دوره آموزشی کاربری اینترنت 50

150000

تومان
25 دوره آموزشی امنیت بی‌سیم 98

151300

تومان
26 دوره آموزشی فروش و توزیع با SAP 90

151300

تومان
27 دوره آموزشی زمین شناسی اقتصادی 98

151300

تومان
28 دوره آموزشی کنترل صنعتی 70

252300

تومان
29 دوره آموزشی سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور 45

175000

تومان
30 دوره آموزشی صنایع غذایی 65

180500

تومان
31 دوره آموزشی آمار و احتمالات مهندسی 36

155500

تومان
32 دوره آموزشی استخراج فلزات 98

253300

تومان
33 دوره آموزشی فلزکاری 45

167000

تومان
34 دوره آموزشی ارگونومی 35

168300

تومان
35 دوره آموزشی روابط صنعتی 50

165500

تومان
36 دوره آموزشی شعر و ادبیات فارسی 70

151300

تومان
37 دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی 50

180500

تومان
38 دوره آموزشی آزمون های ورزشی 40

150000

تومان
39 دوره آموزشی کشت زعفران 30

151300

تومان
40 دوره آموزشی پرورش جوجه گوشتی 40

151300

تومان
41 دوره آموزشی پرورش سبزیجات و صیفی جات 80

180000

تومان
42 دوره آموزشی کشت پنبه 40

168300

تومان
43 دوره آموزش کشت گندم و جو 40

151300

تومان
44 دوره آموزشی مناسک حج 40

151300

تومان
45 دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی 60

177500

تومان
46 دوره آموزشی روابط بین الملل 50

165500

تومان
47 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر 50

151300

تومان
48 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن 40

151300

تومان
49 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک 45

155500

تومان
50 دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی روابط اجتماعی محیط کار 50

155500

تومان
51 دوره آموزشی کنترل خوردگی در تولیدات نفت و گاز 90

220000

تومان
52 دوره آموزشی کنترل صنعتی 70

252300

تومان
53 دوره آموزشی اصول ریخته گری 60

180500

تومان
54 دوره آموزشی تاسیسات برودتی 40

180500

تومان
55 دوره آموزشی برق تاسیسات 40

165500

تومان
56 دوره آموزشی استخراج فلزات 98

253300

تومان
57 دوره آموزشی فلزکاری 45

167000

تومان
58 دوره آموزشی تاسیسات حرارتی 40

180500

تومان
59 دوره آموزشی تاسیسات برودتی 40

180500

تومان
60 دوره آموزشی مهندسی محیط زیست 40

168300

تومان
61 دوره آموزشی طراحی سازه های فولادی 50

190500

تومان
62 دوره آموزشی الکترومغناطیس 80

150000

تومان
63 دوره آموزشی سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور 45

175000

تومان
64 دوره آموزشی اندازه گیری الکتریکی 45

168300

تومان
65 دوره آموزشی موتورهای AC 45

155500

تومان
66 دوره آموزشی موتورهای DC 45

155500

تومان
67 دوره آموزشی مبانی دیجیتال 45

160000

تومان
68 دوره آموزشی تاسیسات برودتی 40

180500

تومان
69 دوره آموزشی برق تاسیسات 40

165500

تومان
70 دوره آموزشی سیستم روشنایی و ضد سرقت خودرو 55

170500

تومان
71 دوره آموزش کارشناس برق و الکترونیک خودرو 55

212500

تومان
72 دوره آموزشی ریاضیات امور مالی 35

151300

تومان
73 دوره آموزشی حسابداری شرکت ها 45

155500

تومان
74 دوره آموزشی حسابداری مدیریت 35

150500

تومان
75 دوره آموزشی مدیریت بودجه 50

155500

تومان
76 دوره آموزشی مدیریت رفتار مصرف کننده 45

155500

تومان
77 دوره آموزشی فروش و توزیع با SAP 90

151300

تومان
78 حسابداری عمومی تکمیلی 90

245000

تومان
79 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار 50

155500

تومان
80 دوره آموزشی ارگونومی 35

168300

تومان
81 دوره آموزشی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار 60

155500

تومان
ردیف عنوان دوره آموزش مجازی ساعت شهریه دوره
1 دوره آموزشی نظام آراستگی ۵S (مدیریت ژاپنی ) 60

220000

- 110000 تومان
2 دوره آموزشی روانشناسی کار 60

165500

- 124125 تومان